teambgz.pl

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

16.11.2020, 11:31

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uchwalony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który świętuje się dnia 16 listopada. Ten dzień, ma co roku oznajmiać, że z brakiem tolerancji coraz częściej ma styczność sporo osób. Jest to między innymi nakłanianie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby zajęli się rozwiązaniem tego występującego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, aby wyeliminować nietolerancję przez nauczanie, ale także tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie tolerancji oraz zachęcanie do braku gnębienia osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Cała ta inicjatywa została wywołana przez systematycznie pojawiające się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają styczność właśnie te grupy, co zaobserwowano na przestrzeni wielu lat. Świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w wyszukaniu głównych przesłanek kiełkowania braku akceptacji, ale również mają głosić, jak tragiczne są oznaki braku akceptacji dla osób dręczonych. Tego rodzaju czyny mają stać się przydatne do tego, by dociec, czym faktycznie jest poszanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też przedstawić, co to jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych. Dodatkowo ma szkolić, uczyć umiejętności słuchania, rozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnego rodzaju kultur.

Jak w naszym kraju obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili ogólny apel, w którym pokazują silne oparcie dla ofiar werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod jednogłośnym manifestem wstawił się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski zasygnalizował, że wspólnota dnia 16 listopada będzie manifestowana przez zawieszanie tęczowych flag, jak i oświetlania budynków. W tęczowych barwach został oświetlony przede wszystkim most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij