Problem dopalaczy

Szerokie grono osób usłyszało o dopalaczach niedawno, dopiero, gdy okazało się, jaki mają wpływ na zdrowie i życie dzieci i młodzieży. Obecnie nie ma już żadnych wątpliwości, że dopalacze nie różnią się znacznie od narkotyków, a ich skład chemiczny jest bardzo niebezpieczny dla organizmu człowieka. W skład dopalaczy wchodzą substancje, które mają działanie psychodeliczne oraz stymulujące. Mogą one poczynić spore spustoszenie w organizmie i zdrowiu młodego człowieka. Powodują szereg niepożądanych działań fizjologicznych, takich jak zaburzenia funkcjonowanie układu nerwowego oraz mózgu. Młodzież, jako grupa społeczna lubiąca testowanie nowych rzeczy, często dodatkowo łączy ze sobą różne rodzaje dopalaczy. Jest to wyjątkowo niebezpieczne, podobnie jak łączenie dopalaczy z alkoholem. Takie miksowanie używek może doprowadzić do porażenia ośrodka oddechowego, zatrzymania akcji serca oraz do udaru mózgu. Należy mieć nadzieję, że polski rząd szybko upora się z problemem, a dopalacze znikną z młodzieżowej rzeczywistości. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •