Poszukiwanie autorytetów

Kiedy się obserwuje rozwój człowieka od okresu niemowlęcego po dorosłość można zauważyć, że zmienia się jego podejście do autorytetów. Na początku rodzice stają się wyrocznią. Wszystko, co powiedzą jest uznawane za pewnik. Potem tak samo traktuje się panią w przedszkolu czy wychowawcę w szkole. Z biegiem czasu autorytet tych osób zostaje jednak podważony. Ludzie, którzy wkraczają w okres dojrzewania zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że każda z tych osób ma pewne wady. Ponadto prawdy głoszone przez opiekunów nie są już brane jako pewne. Często u młodego człowieka pojawiają się pytania, na które rodzic nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Bywa, że pytania te poruszają kwestie mocno związane z filozofią lub religią. Młodzi ludzie zaczynają więc szukać odpowiedzi gdzie indziej. Odwołują się tutaj do różnych grup rówieśniczych. Mogą przyłączać się do wszelkiego rodzaju organizacji, które na pewno pomagają w kształtowaniu światopoglądu młodego człowieka. Jest to moment z jednej strony bardzo ciekawy a z drugiej, bardzo niebezpieczny. Rodzice powinni pozwolić dziecku na takie poszukiwania, jednak muszą zrobić wszystko, by nie wpadło ono w tarapaty, na przykład wiążąc się z jakąś sektą. Oczywiście kontrolę trzeba sprawować delikatnie, by nie popaść w konflikt z dorastającą pociechą. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •