Pieniądze kieszonkowe

Nie zamierzamy proponować, ile pieniędzy kieszonkowych powinno otrzymać dziecko. Wiemy, że dzieci pochodzące z wyższych warstw społecznych otrzy­mują ich więcej niż dzieci z niższych warstw. Bywa również i tak (choć chyba w mniejszości domów), że dziecko nie otrzymuje ich w ogóle lub nieregularnie albo wtedy, gdy prosi o pieniądze. Uważamy, że dawanie dziecku pieniędzy kieszonkowych jest właściwe. Nie mogą one być oczywiście „bronią" w ręku rodziców, stwarzającą możliwość wymierzania kary przez wstrzymywanie „wypłaty" czy zmniejszenie sumy. Ewentualnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko świadomie niszczy własność kolegi czy kradnie. U starszych dzieci (7— 8latków czy jeszcze starszych) celowe jest zadbanie o to, by dziecko nie wydało całej sumy na słodycze. Należy zachęcić je do oszczędzania na kupno rzeczy, której szczególnie pragnie. Dostatecznym powodem do ofiarowania dziecku dodatkowej sumy (poza kieszonkowym) jest zapisanie się np. do klubu książki czy dokonanie szczególnie użytecznego zakupu. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •