Palenie tytoniu w szkole

W jednym z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wykazano, że w wieku 9 lat paliło papierosy około 40% dzieci. Odpowiedzialne za ten stan są rozmaite czynniki, wśród nich przede wszystkim przykład rodziców i w mniejszym stopniu nauczycieli, kolegów i rodzeństwa. Nawyk rozpoczyna się jako popis „męskości", bywa również uważany za rodzaj statusu, atrybut dorosłości. Kiedy indziej momentem rozpoczynającym nałóg jest zwykła ciekawość, nuda lub chęć zwrócenia na siebie uwagi rodziców przeciwnych paleniu. Pewien wpływ ma też nadmiar pieniędzy otrzymywanych od rodziców jako kie­szonkowe. Rozmaite badania dowiodły, że dzieci (lub studenci) mniej inte­ligentne są bardziej podatne na nałóg niż inteligentniejsi rówieśnicy. Dzieci, które palą, mają znacznie częściej kaszel i rzężenia. Jeśli same nie palą, a mieszkają z palącymi rodzicami, częściej cierpią na schorzenia dróg od­dechowych niż rówieśnicy mający rodziców niepalących. Jest bardzo trudno przestać palić, kiedy już raz się zaczęło (tak dziecku, jak dorosłemu). W związku z tym najważniejsze jest niedopuszczenie do rozpoczęcia palenia. Czy kto­kolwiek żałował, że nie zaczął palić? Zasadnicze jednak znaczenie ma zły przykład palących rodziców. Wiele z powyższych uwag odnosi się również do picia alkoholu, nad­używania leków i do odurzania się wąchaniem pewnych płynów. Tu także podstawowy wydaje się być przykład rodziców, nauczycieli, przyjaciół. Jak pisaliśmy w rozdziale 23, dzieci powinny być wychowywane tak, aby były tolerancyjne w stosunku do postaw i ekscentryczności innych. Należy je jednak nauczyć rozróżniania, co jest dobre, a co złe, samodzielnego myślenia, aby wiedziały, że bez względu na to, co myślą inni, one mają prawo do własnego na ten temat poglądu. Nie należy dopuścić, aby upodabniały się do innych w tym celu jedynie, by zyskać popularność. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •