Onanizm

Onanizm, samogwałt albo masturbacja polega na drażnieniu własnych narządów płciowych. Niejednokrotnie onanizują się niemowlęta, dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. Najczęściej jednak uprawia onanizm młodzież w wieku i po wieku pokwitania. Między onanizmem niemowląt i małych dzieci a masturbacją i onanizmem młodzieży istnieją pewne różnice. Otóż małe dzieci onanizują się bez jakichkolwiek wyobrażeń erotycznych po prostu sprawia to im przyjemność. U małych dzieci, powodem pocierania narządów płciowych często jest zakażenie owsikami, zapalenie w obrębie krocza u dziewczynek i napletka członka u chłopców, zaniedbania higieniczne i niestosowny ubiór. U młodzieży onanizm oparty jest na wyobrażeniach erotycznych i wykonywany celowo, dla rozładowania napięcia seksualnego. Onanizm uprawiają zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Wśród małych dzieci znacznie częściej onanizują się dziewczynki. Małe dziecko w czasie uprawiania samogwałtu robi czasem wrażenie „nieobecnego", pręży się, zaciska nóżki, robi się czerwone na twarzy. Objawy te słusznie bardzo niepokoją rodziców i skłaniają ich do szukania porady lekarskiej. U młodzieży onanizm jest aktem zastępującym stosunek płciowy. Samog­wałt uprawia dość dużo młodzieży w okresie pokwitania. Według niektórych badaczy liczba młodzieży uprawiającej w tym wieku onanizm sięga 8090%. Znane są różne sposoby uprawiania samogwałtu. Dziewczęta używają do tego przedmiotów, które przypominają kształtem prącie męskie, chłopcy onanizu­ją się najczęściej ręcznie, chociaż stosują również inne techniki. Onanizm jest zjawiskiem przejściowym, a jego uprawianie kończy się najczęściej z chwilą podjęcia normalnego współżycia seksualnego. Wobec powszechności zjawiska i braku objawów patologicznych, nie należy trakto. wać onanizmu w wieku pokwitania jako choroby lub zboczenia seksualnego. Masturbacja często budzi niepokój u samej młodzieży, która słyszała już coś niecoś o szkodliwym jego wpływit na zdrowie itp. Onanizm uprawiany w sposób nadmierny (wielokrotnie w ciągu dnia) albo publiczny jest patologią i musi zwrócić uwagę lekarza psychiatry. Lekarstwa na onanizm nie ma. Wydaje się, że jedynym momentem, który może wpłynąć na zmniejszenie masturbacji u małych dzieci, jest stałe odwracanie ich uwagi od narządów płciowych i zainteresowanie innym zajęciem. Młodzieży pomaga wyraźnie uprawianie sportów i higieniczny tryb życia. U małych dzieci ważne jest też leczenie owsicy i zakażeń krocza. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •