Okres buntu

Słuchanie głośnej muzyki, ubieranie się na czarno lub w luźne spodnie i bluzy, krzykliwy makijaż i szokujące fryzury to tylko niektóre z objawów tak zwanego buntu nastolatków. Kiedyś okres ten kojarzony był przede wszystkim z młodzieżą, która chodziła do szkół średnich, dziś nazywanych ponadgimnazjalnymi. Dzisiaj jednak można zauważyć, że buntują się już młodsze dzieci, uczęszczające do gimnazjum. Trudno powiedzieć, z czego wynika obniżenie tego wieku. Być może wpływ miała na to reforma szkolnictwa. Na pewno duże znaczenie ma też fakt, że tempo życia jest dzisiaj bardzo szybkie. Powszechny dostęp do wszelkich informacji, który zapewniają różne środki przekazu, w tym przede wszystkim Internet i telewizja, również sprawiają, że coraz młodsze dzieci mają lepszy dostęp do spraw z tak zwanego świata dorosłych. Oczywiście nie każdy nastolatek przeżywa okres buntu tak samo. Owszem, u wszystkich można zauważyć pewien kryzys autorytetów. Młodzi ludzie negują dotychczas wpajane im wartości i poszukują własnych, takich, które będą im odpowiadały. Stąd często przystępują do różnych grup religijnych lub biorą czynny udział w dyskusjach internetowych. Czasami zmiana poglądów wpływa na całe przyszłe życie danego człowieka, który postanawia zmienić religię lub wyznawana filozofię życia. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •