Miesączka

Co to jest miesiączka z punktu widzenia fizjologicznego, nie trzeba chyba omawiać, bowiem należy założyć, że każda matka ma na ten temat wystarcza­jące wiadomości. Chciałbym tylko krótko przypomnieć, że niektóre dziewczynki rozpoczy­nają cykl miesiączkowy bardzo wcześnie, i w związku z tym nie należy odkładać rozmów przygotowawczych z własnymi córkami aż do momentu wystąpienia pierwszego krwawienia. Bardzo wiele dziewcząt uprzednio nie przygotowanych przeżywa ten fakt bardzo mocno. Pomijając nawet powyższe względy, pilna obserwacja dziewczynki w tym wieku jest konieczna, ponieważ mogą się zdarzyć różnego rodzaju wady rozwojowe, np: błona dziewicza bez otworu, które utrudniają normalny odpływ na zewnątrz krwi miesiączkowej. W rozmowach z córką na te tematy należy od razu nauczyć ją podstawo­wych zasad higieny w okresie miesiączki, jak i między okresami. Należy wiedzieć, że pierwsze krwawienia mogą być nieregularne i trwać różnie długo. Regularne podmywanie się w czasie miesiączki oraz używanie właściwych i znajdujących się w handlu wkładek higienicznych należy do podstawowych zasad higieny w tym okresie. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •