Kryzys tożsamości

Wiek dorastania to okres poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „kim jestem” i „kim mogę być w przyszłości”. Niejednokrotnie młodzież próbuje kreować zupełnie inny, odmienny wizerunek samego siebie. Pojawia się kryzys tożsamości, który przebiega inaczej u każdego nastolatka i zależy od jego kontaktów z otoczeniem, z rodzicami i rówieśnikami. Poszukiwanie tożsamości często prowadzi do przewrotnych zachowań, takich jak słuchanie zupełnie innej muzyki niż dotychczas, kontrowersyjny ubiór i wygląd, odizolowanie się od grupy rówieśników. Okres dojrzewania to również czas naśladownictwa, popularne staje się przejmowanie zachowań, przekonań i poglądów swoich idoli lub nawet rówieśników. Istotną rolę w przejściu przez kryzys tożsamości odgrywają wyznaczone cele, do których młodzi ludzie będą dążyć. Nie ma nic gorszego dla młodego człowieka niż brak ambicji, perspektyw i dążeń, ponieważ powoduje to utrudnienie odnalezienia życiowej drogi, umiejscowienia własnej osoby w społeczeństwie. Poszukiwanie tożsamości to sprawdzenie swoich fizycznych i psychicznych możliwości, a brak rozwiązania młodzieńczego kryzysu może prowadzić do późniejszych problemów w relacjach z otoczeniem i określenia swojej pozycji społecznej. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •