Bezpieczeństwo dzieci

Utonięcia zdarzają się jeszcze bardzo często. Dzieje się tak, ponieważ wiele osób kąpie się w miejscach niedozwolonych i nie strzeżonych, bardzo dużo dzieci nie umie pływać, a nadzór nad kąpiącymi się dziećmi przez osoby dorosłe jest niewystarczający. Po wydobyciu topiącego się z wody, należy go położyć na boku, unieść lekko klatkę piersiową, tak aby głowa zwisała do tyłu, a następnie uderzyć kilka razy w okolicę międzyłopatkową, co spowoduje wylanie się wody z dróg oddechowych. Należy również palcem owiniętym w gazę lub chusteczkę dokładnie oczyścić jamę ustną z piasku, szuwarów i innych zanieczyszczeń. Nigdy nie wolno „wypompowywać" z chorego wody poprzez gwałtowne uciski na brzuch. Po tych zabiegach przystępujemy natychmiast do sztuczne­go oddychania i masażu serca, który kontynuujemy aż do przybycia karetki pogotowia. Aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom nad zbiornikami wodnymi, należy przede wszystkim zabronić dzieciom kąpieli w miejscach niedozwolo­nych i bez opieki osób dorosłych, a przede wszystkim zorganizować naukę pływania dla wszystkich dzieci. W wypadku porażenia prądem elektrycznym należy przede wszystkim odłączyć chorego od źródła prądu. Jest to zadanie bardzo niebezpieczne i dlatego należy je wykonywać z wyjątkową ostrożnością, aby samemu nie ulec porażeniu. Do odłączenia chorego od źródła prądu należy używać przedmio­tów, które są złymi przewodnikami prądu ( np. drzewo, tworzywa sztuczne itp.) i suchych. Najlepiej, jeśli można wyłączyć bezpieczniki. Następnie należy natych­miast wezwać pogotowie i do czasu przybycia karetki rozpocząć sztuczne oddychanie i masaż serca, jeżeli chory jest nieprzytomny, oraz ciepło go okryć i podać ciepłe płyny do picia. Miejsca oparzone należy tak samo zabezpieczyć, jak w innych oparzeniach. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •