Akceptacja grupy

Dla młodych ludzi rzeczą bardzo ważną jest to, by zostać zaakceptowanym przez rówieśników. W wieku kilkunastu lat to właśnie oni, a nie rodzice czy nauczyciele, stają się pewnym swego rodzaju punktem odniesienia, wyrocznią. Często to właśnie grupa rówieśnicza określa tożsamość młodego człowieka. Z tego powodu dla wielu dziewcząt i chłopców brak akceptacji z jej strony może być ogromnym dramatem. Pierwszą grupą, w której młody człowiek musi się odnaleźć jest klasa w szkole. Oczywiście może także poszukiwać przyjaciół poza swoim gimnazjum czy szkołą średnią. Robią tak ludzie, którzy trafiają do różnego rodzaju organizacji pozarządowych, takich jak stowarzyszenia harcerskie, kluby sportowe czy organizacje kościelne. Najważniejsze jest to, że w każdej z nich człowiek jest zazwyczaj akceptowany ze wszystkimi swoimi wadami. Dlatego dobrze czują się tu osoby, które z różnych względów nie są tolerowane przez kolegów i koleżanki z klasy. Powodów braku takiej tolerancji może być wiele. Czasami znaczenie ma tu wygląd danej osoby. Pośmiewiskiem może stać się ktoś, kto jest gruby lub zbyt niski. Często takie osoby popadają wtedy w kompleksy. Powodem odrzucenia przez rówieśników mogą być także przekonania, na przykład fakt, że wyznaje się inną niż oni religię. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •